Regler & trygghet

För en trygg men spännande upplevelse

För att skapa ett tryggt lajv ligger det på allas ansvar att läsa igenom samtliga regler och riktlinjer. Bryter någon mot dessa har vi som arrangörer rätt att ge ut varning, förbud att bära airsoft/boffer eller vid upprepade/större regelbrott skicka ut någon från lajvområdet (utan att få pengarna tillbaka). Då regler kan ändras ska du läsa igenom denna sida och även "lajvpraktiskt" veckan innan lajvet så att du är uppdaterad.

I anknytning till lajvplatsen har vi ett OFF-område, här sker inget skådespelande utan man är sig själv. Området kan användas om man behöver ringa samtal, prata privata saker eller kanske bara om man känner för att gå undan och ta en paus.
Upplever du regelbrott i samband med lajvet så kan du i första hand ta det med personen i fråga, kanske var det inte medvetet. Upplever du att det inte går, sök upp funktionär eller prata med någon av arrangörerna.

Försäkring
För att delta på After Light krävs medlemskap i vår SVEROK kopplade förening "Nordisk lajv & airsoft" (läs mer under "anmälan"). Via SVEROK hålls du försäkrad till, från och under lajvet.

Vi uppmuntrar tufft spel under trygga omständigheter
Vi uppmuntrar tufft spel under trygga omständigheter