Film & foto

Ännu ett sätt att spara våra minnen

Som del i att bevara våra minnen så kommer film och fotografering att ingå, detta kommer att ske diskret för att inte riskera störa lajvet. Genom att anmäla dig till lajvet godkänner du att bli filmad/fotad och att detta material kan komma att användas offentligt.

Över vår discordkanal ges alltid förhandsvisning så att alla berörda får tid att granska och eventuellt säga ifrån om det skulle vara något material de ej önskar läggs upp. Har du deltagit på ett After light lajv men inte har tillgång till rummet "media" på Discorden. Hör av dig till någon av arrangörerna.

Film & foto under lajvet
ENDAST tillåtet av arrangörer samt av ev. personer vi under lajvgenomgången presenterat har vår tillåtelse. Är du intresserad av vara en av dessa, sänd förfrågan via mail.

Samtliga foton & filmklipp som tas under lajvet ägs av vår förening. Huvudsakligen är de för att deltagare ska kunna spara bilder/minnen från lajvet (offline) men kommer bland annat att användas för hemsidan samt marknadsföring för kommande lajv.

Ladda upp film/foto från lajvet?
Om en deltagare/fotograf/filmare önskar att lägga upp något av material på internet/offentligt kontakta huvudarrangören.

Skymtar en kamera under lajvet?
Förutsatt den används av en fotograf med tillstånd), låtsas som ingenting och fortsätt spelet. Skulle du före, under eller efter lajvet vara intresserad av få något särskilt inspelat/fotat, kontakta och fråga en av fotograferna. Efter att lajvet är slut kan de som vill även återskapa en scen för att få den filmad/fotad.

Film & foto före eller efter lajvet
Före och efter lajvet är det fritt fram för alla som vill att filma och fota. Sunt förnuft råder här dvs. tänk dig för med vad du lägger ut offentligt, ofta är det inga problem om man ser till att fråga "modellerna" innan.