Världen, lajvets setting

Avsaknad av el
Under 2000-talet skedde en stor global katastrof med följd att all elektronik slogs ut. Folk har försökt generera och lagra el på nytt men även nu ca 45 år senare verkar man inte lyckats. Varför fungerar det inte? Hur anpassar man sig till ett liv utan el? I denna postapokalyptiska värld har alla sina metoder för att säkra sin överlevnad. Dagens fiender kan bli viktiga allierade och ens nära kamrater kan svika för att rädda det egna skinnet.

Under AL 5 lyckades några äventyrare hitta gamla el-artefakter i förvånansvärt gott skick. Efter en del pyssel kom bitarna på plats och en lampa gick att få att lysa! De som var gamla nog att ha levt före AL kunde bekräfta att detta var verket av el, är elen verkligen tillbaka nu? I vilken omfattning och framförallt, hur får man tag i mer? Elen är ett maktredskap som många vill komma åt, frågan är bara hur.

"Vi tog vår bekväma vardag för givet istället för att förbereda oss inför den där katastrofen som "kanske" skulle komma. En dag slogs elen ut. Elementen blev kalla, internet gick inte att nyttja, vi kunde inte handla mat eller andra förnödenheter. Transporter och kommunikation mellan städerna blev skarpt lidande. Vi trodde strömavbrottet var en tillfällighet men elen kom inte tillbaka. Denna dag blev startskottet för en ny kaosartad tidsålder,
vi kallade den After light"

Flykten från städerna
Efter katastrofen blev det allt mer vanligt att folk flydde från städerna till att bo mycket mindre byar eller enskilda stugor i skogen där det var lättare att bli självförsörjande. Idag tror man att alla städer är tömda på folk då de med folktätheten snabbt blev ohygieniskt med sopor och avfall på gatorna som lockade till sig ohyra och med det sjukdomar. Vidare tror man att allt av värde redan är länsat från städerna men få personer är så desperata att de tar sig nära en stad för att undersöka om det är sant.


Ny uppdelning av landet, det nya medborgarskapet
Bebodda småbyar kan välja att tillhöra zoner (liknande län) och de som är född i en by eller ingift får ett ID-kort och blir benämnd medborgare. Hit hör militär och i princip alla sjukvårdare. Varje zon har sitt samarbete, gemensamt storfängelse (zonfängelse) och lagar, varje liten by kan under detta själv skapa eget ledningssystem och regler.

De som inte har ID har inte rätt att få hjälp av byns resurser, skydd eller vård och har begränsat tillträde i byarna.

Tillhörighet/Ursprung
Befolkningen delas i två, medborgare eller utomstående där under kan folk bilda egna lokala grupper och gäng. En medborgare förlorar sitt ID om hen hamnar i ett zonfängelse och räknas därefter som utomstående. 

Klicka här för info om de olika tillhörigheterna som finns att välja mellan på lajvet


Kunskap efter AL
Då skola och media ej längre är självklarhet går mycket kunskap förlorad och/eller ändrar karaktär med tiden. Det är rimligare att man har koll på sånt som är relevant ens vardag/yrke än har koll på städer, länder, historia etc. 

Främsta informationskällorna är den man delar med varandra och bästa stunderna är när man sitter och delar historier med varandra. Blandat med information sprits även rykten och ren propaganda av bara farten, för som vanligt är folk genom alla tider rätt dåliga på källkritik och tror på det man vill tro.

Allmänkunskap

 • AL/After Light
  Betyder "Efter Ljuset" (efter el-tillgången), 40AL betyder 40 år efter ljuset. Namnet är symboliskt för att räkna åren efter den stor katastrof som slog ut elen.
 • Solen är skadlig
  Även då den är dold bakom moln ska skyddsglasögon (behöver ej vara mörk tonat) bäras. (OFF orsak till att vi bär glasögon är pga. airsoft)
 • Tidsbegrepp
  I och med solur och mekaniska klockor kan vi fortfarande klockslag, månad, AL-år mm.

Mindre vanliga kunskaper

 • Läsa & skriva
  Inte alla bryr sig om att lära sig läsa/skriva då det saknas obligatorisk skola.
  Alla militärer får basutbildning i läsa och skriva

 • AL var inte den enda orsaken till kaos
  Alla saker vi på 2000-talet vet hotar vår vardag (cyberattacker, solstormar, klimatkriser etc.) är sånt vi kan låta våra karaktärer spekulera kring då de försöker lista ut vad som egentligen hände (utöver att elen försvann)

Väldigt ovanlig kunskap

 • Språk utöver modersmålet
  Då alla i området pratar samma språk och vi saknar kontakt med omvärlden så är det väldigt få som kan/ser vinning i lära och upprätthålla kunskaper i andra språk.
  Obs. Kommer deltagare som ej kan svenska så pratar vi engelska då hen är i närheten och låtsas att det är svenska (dvs. din roll kommer inte plötsligt kunna läsa eller skriva engelska)

 • Sjukvårdskunskap
  Alla med fungerande händer och ett tygstycke kan lägga ett bandage för att såret ej ska förvärras men för att såret ska läka krävs (IN) utbildning. För balans i lajvet så är det begränsat antal roller som kommer att få denna kunskap (skicka mail om du är intresserad låta din karaktär bli sjukvårdare innan du skickar in ansökan)


Nedan finns Info vi tror är mindre relevant till AL6 men för den som vill läsa mer

Luna Lavendel förklarar zonsystemet

Historik
När landet höll på att falla delades de upp i zoner med en förenklad lag som ett sätt att upprätthålla någon typ av samhälle även om krisen en dag skulle bli överväldigande. Byar som ansluts till detta system har fri sjukvård, har egen militär styrka och friheten att flytta/arbeta och resa vart de vill.

Ledning och system
Byn väljer själv sin ledning, i teorin helt demokratiskt och kan ha egna kompletterande regler. Byarna har ett eget valuta system och skatt i form av mynt och andra varor förekommer. En mindre skatt betalas och denna går till byns gemensamma intressen t.ex. köpa in material, lön till militärerna etc. Man måste ofta vara född eller ingift för att få ett zon-id (undantag finns)

Militärernas roll

Alla zon-anslutna byar har sina egna militärer som bor och lever i byn som vilken annan bybo. Beroende på var efterfrågan finns så är det vanligt att några eller flera militärer i lugnare tider hjälper med vanligt arbete inom byn så som jakt, odling, hjälper sina grannar med ved eller liknande.
Militären är satt att skydda medborgare och byn, stå för sjukvård, har huvudansvar för kommunikation och lagrande av information mm. Militärerna kan samarbeta med andra militärer inom samma zon och har ofta dålig insikt/kommunikation med andra.

Zonfängelse
(ej att förväxlas med byarnas lokala fängelser)
Varje zon delar ett större fängelse, efter domstolsbeslut hamnar grovt kriminella här såväl fd. medborgare och utomstående. Som straff får dessa en siffertatuering på underarmen, får sen arbeta hårt. Efter avtjänat straff får de leva som laglös och aldrig mer återvända till en by eller ha kontakt med medborgare.
Enligt zonlag är det strängt förbjudet och ger hårda straff att ha kontakt med de som bär denna siffertatuering. Ser man någon av dessa måste man omgående rapportera till militär så att den kriminella kan tas omhand.