Spelmekanik

Spelmekanik handlar om upplägget, lite av spelregler för hur vi ska hantera olika scenarion. Nyckelregeln är dock tydlig. Gör skillnad på spel och verklighet!
Lajv handlar om att gestalta roller, inte att vara sig själv "i lajvkläder"
Exempel på när det är viktigt att skilja dig och din roll åt:
* Hamnar din roll i en brottning/slagsmål med en annan karaktär så är det era roller som avgör vem som vinner, inte den som OFF är starkast/bäst i kampsport.
* Är du intresserad av någon OFF så ska du inte använda din roll för att flirta med denne (sånt får du göra efter lajvet och då såklart på ett respektfullt sett).
* Skulle ni vara ett par på riktigt så behöver ni inte vara ett par på lajvet, tvärt om kan det rekommenderas att man inte blandar in off med in-känslor på det sättet då det kan skapa onödiga missförstånd och generellt blir en allt för liten barriär mellan spel och verklighet.

IN-lajv stöld
Vapen är okej att frånta förutsatt att detta kan göras på ett säkert sätt dvs. utan att den riskerar komma till skada och så att ägaren har den inom synhåll. Innan ett vapen tas, ge ägaren möjlighet att med off-ordet välja att inte fråntas sitt vapen och då i gengäld får spela på att vapnet är obrukbart tills hen lämnat platsen/den scenen.

På lajvet är det tillåtet att leta efter och stjäla saker som är direkt kopplade till lajvet (ex. IN-dokument). Saker/platser markerade med off-runa (se "ord & termer") samt sovtält får inte genomsökas men inte heller innehålla IN-stjälbara saker (de får lämnas på valfri plats utanför).

Muddra/Visitera
Gör det klart för ditt "offer" att du avser visitera denne innan du börjar leta. Om den som är offret rent OFF inte vill visiteras kan hen använda "off-ordet" och välja att samarbeta och får då ta fram samtliga IN-stöld tillåtna föremål själv. Man får inte gömma saker eller visitera nära könsdelar.

Låt IN-hemligheter och föremål vandra
Hemligheter som hålls för hårt eller stöldbegärliga föremål som är för hårt bevakad/gömd ger krasst sätt inget spel alls = tråkigt. Bra exempel på hantering av IN-hemligheter

  • Dela med till till andra
  • Låt din roll skriva ner hemligheten och råka "tappa" lappen/lägga den så att folk kan hitta/stjäla den
  • Underlätta för folk att tjuvlyssna då din roll berättar hemligheter. Kanske pratar din roll för sig själv eller till en "pålitlig person", prata gärna där andra kan höra och prata tydligt. Vill man väldigt gärna "råka" spilla hemligheten kan man förtydliga "Det här är mycket hemlig information, säg inte till någon" då brukar tjuvlyssnande roller få lite vassare intresse.

Bra hantering på hantering av stöld tillåtna föremål

  • Lämna dem gärna synliga eller i alla fall möjliga att hitta för den som letar. Strunta i att din roll kanske inte skulle lägga ifrån sig viktiga föremål/dokument, misstag kan hända den bästa. En viktig grej kan ju också ha "råkat" trilla från din ficka framförallt efter en stridighet eller liknande.

  • Föremål som får stjälas får gärna lämnas obevakade så att möjlighet ges till "tjuvar" att komma åt dessa.

Kom ihåg, det är spelet vi är ute efter, inte "bäst hållna hemligheter/föremål - vinner". Låt stöld tillåtna föremål stjälas och information spridas flitigt (men snyggt). Detta ger fler möjligheten att ta del av spelet och det kan uppkomma intressanta situationer och spel då information och saker stjäls fram och tillbaka.

Hur man skadar, skadas och dödar roller

Skadad soldat använde sina sista krafter för att nå stugan... Foto: Daniel Valdivia
Skadad soldat använde sina sista krafter för att nå stugan... Foto: Daniel Valdivia

Hälsopoäng
Alla börjar med 2 i hälsa (kp)
Blir din karaktär skjuten tappar den 1 kp
När man har 0 i kp kan man inte längre strida/har svårt röra sig.
Kommer två träffar direkt efter varandra (inom 20sek) räknas det bara som 1 träff
Vid närstrid får var och en bedöma hur mycket ens roll rimligen skadats.

Sök sjukvård för annat än bara skottskador
För spelets skull får du gärna låta din karaktär söka upp sjukvårdare för annat än skottskador t.ex. skador från närstrid, stukat/fått ur led/brutit något, sjuklig etc. Tydliggör bara att det är på spel så de inte tror du är skadad på riktigt). Spelar du på att din karaktär är sjuk/allmänt skadat sig så behöver inte detta kosta ett "kp" utan bara vara en extra grej du kan utsätta din karaktär för (samt ger sjukvårdarna annat att göra om dagarna utöver laga skottsår). 

Låt din karaktär vara sårbar
Ta det inte som en förlust om din karaktär skadas utan se det som en möjlighet för berikande spel där du kan se hur din karaktär hanterar motgångar.

Påverkan
Var och en ansvar för att spela på att ens karaktär är skadad. Det är valfritt att spela på att skadan är av högre grad eller tar längre tid att läka, gå på känn med vad du känner ger dig mer spel. Den som blir skadad kan också välja var hen vill spel att skadan tog och sjukvårdaren avgör hur illa det är.

Läkning av sår
Obehandlat = Ingen läkning sker
Provisorisk behandling =
Ska se ytterst bristfällig ut och kan utföras av vem som helst. Läker ett kp per 12h
Behandling av läkekunnig
På lajvet finns utsedda IN-läkekunniga (låg, medel och hög). Beroende på vem man får hjälp av och vad den karaktären har för specialisering så läker såret olika snabbt.
Låg = 6 timmar/sår, Mellan = 4 timmar/sår. Hög = 2 timmar/sår

Den som spelar sjukvårdare kommer få mer information innan lajvet. Skicka ett mail med förfrågan om du själv skulle vara intresserad av att spela en sjukvårdskunnig karaktär (denna kommer då höra till militärgruppen, antingen som stridande eller som civilanställd)

Exempel
En roll som har 2 sår och fått hjälp av hög läkekunnig har läkt ett sår efter 2h och är helt återställd efter totalt 4h

Uppkäftiga Dissa borde veta bättre än att vända ryggen till då "Bonken" är närvarande...
Uppkäftiga Dissa borde veta bättre än att vända ryggen till då "Bonken" är närvarande...

Knocka/slå medvetslös
Kan du ge dig på ditt offer utan att denne märker och med ett mjukt "slag" träffar den i bakhuvudet med en mycket lätt knuten näve alt. mjuk del av ett boffervapen och säger "Knock" så slås karaktären medvetslös.

Är offret så pass fasthållen/knuten att hen knappt kan röra sig kan knockningen ske även vid vaket/uppmärksammat tillstånd.

Den som slås medvetslös väljer själv hur lång tid som är passande att vara "ur spel" (minst en minut) under medvetslöst tillstånd kan offret varken höra/registrera/känna något från omgivningen. När offret vaknar så krävs det att denne tydligt visar detta (rör på sig/öppnar ögonen/gör ljud ifrån sig) så att omgivningen rent OFF vet att din roll numera kan höra vad som sägs. Därefter är valfritt om dessa väljer att deras roll upptäckt eller inte att din roll nu är vid medvetandet.

Vid uppvaknande känner rollen av yrsel/huvudvärk och får minneslucka från senaste minuten innan "knockningen" (eller längre om så önskas). Det enda offret ev. har ungefär koll på är vad "attacken" bestod av (om "blåmärket" känns vara på liten eller stor yta, om det var metall eller en smäll med något annat).


Kidnappning

Kidnappning kan vara mycket spännande och spel berikande på lajv både för den som kidnappar, kidnappas eller på annat sätt involveras. Den grupp som fått någon kidnappad kan här antingen planera och agera för att rädda sin vän, eller skratta glatt åt att denne fick vad hen förtjänat. Kidnappning fungerar som en bra metod för att ostörd pressa någon på information, hålla som gisslan/lockbete, för byteshandel eller kanske bara hålla den andra fången "för att man kan". Fångvaktarna får gärna "råka" gå iväg runt hörnet eller liknande ibland för att OFF ge sin fånge generösa möjligheter att testa fly/räddas.

Bekvämlighet
Den som kidnappar ansvarar för att offret inte skadas på riktigt eller lämnas helt ensam. Offret ska när som helst kunna kommunicera med någon utifall att en "OFF-angelägenhet" skulle inträffa (behöver få gå på toa, dricka, flytta till en mindre blåsig plats mm)

Möjligheter för offret
Som offer kan man nyttja situationen genom att tjuvlyssna, lära identifiera de inblandade och vända detta mot dem, lära känna kidnapparna och deras motiv, kanske få syn på vart värdefulla saker gömts mm. Sent rent praktiskt så får man som offer möjlighet att spela mot karaktärer ens roll annars inte skulle spelat mot.

Offret kan vidare i sin situation fundera på hur detta kan nyttja detta bäst, vara kvar, försöka rymma, underlätta för andra roller att komma till undsättning, kanske försöka få ut information från förövarna, övertala dem att släppa dig loss eller varför inte testa vara så irriterande att de slänger ut dig? Kan hända att det ger motsatt effekt - valfritt testa.

Fastbunden, omringad och med allt för stor hemligheter att hålla tyst om, Leon är beredd använda alla sina knep för att ta sig iväg helskinnad.
Fastbunden, omringad och med allt för stor hemligheter att hålla tyst om, Leon är beredd använda alla sina knep för att ta sig iväg helskinnad.

Döda en roll & vad händer då en roll dött

När och hur mycket ska man skada?
Detta är ingen tävling i att slå ut "det andra laget" eller "alla man inte gillar" utan istället ett skådespel där vi uppmuntrar låta konflikter trappas upp för varje tillfälle som karaktärerna blir osams/utgör hot.

Skada inte "motståndaren" i onödan (läs av situationen). Ibland kan det räcka med hot och bevis om att den andra har totalt underläge för att få denne att ge upp/erkänna sitt brott etc. Andra gånger kan det krävas ett skott. Genom att låta detta ta sin tid så ger man både "offret" och folk i omgivningen en chans att spela kring denna händelse och kanske försöka förhandla om saken/rädda eller kanske till och med uppmuntra till att "offret" ska tas ned rejält. Den som attackerar väljer sen om hen väljer att stannar upp eller inte.

Trots att det är teoretiskt är möjligt döda en annan karaktär så kan det många gånger ge mer spel på att låta rollen leva vidare (om än skadad). Är din karaktär väldigt ond kan den istället för försöka döda den andra så går det istället att skoningslöst lämna dem åt sitt öde. Genom denna metod så kan det bli vidare spel och den drabbade spelaren möjlighet att välja mellan att låta rollen dö eller kämpa hårt för sin överlevnad. 

Hur bör "offret" resonera
Även om ingen roll dör utan att den spelaren går med på det så ska man spela på att ens karaktär är sårbar och kan dö, i och med detta är det bra för karaktären att tänka sig för med vilka hen gör sig osams med och hur långt man låter bråket gå. Vill nu inte ens karaktär dö eller ens skadas så kan denne (då den inser att den andra inte kör med tomma hot utan faktiskt på allvar överväger skada) så kan det vara bra att ge upp, fjäska, hota eller på annat sätt försöka ta sig undan.

Vad händer då en roll dödas
Spelaren vars roll dödats får med Off-tecken söka rätt på valfri arr och meddela detta.
Är det svårt att smita relativt obemärkt så får någon av de på platsen ta initiativet att "föra bort kroppen" utom synhåll alt. se till att folket i närheten går därifrån.

Gå till off-området, byt om och ta dig tid att vila och fundera kring din nya roll. Efter tidigast 30 minuter kan du komma tillbaka till området. Kom ihåg att din nya roll inte känner samma personer eller vet/misstänker saker bara för att du vet det genom din gamla roll.
Se det som en intressant nystart.

Flirtande, relationer och intimt spel
Då de finns rapporterat att det i lajv sammanhang förekommit problem med detta så ligger vi steget före med att ta upp detta som en del av reglerna.
Till att börja med, ingen ska behöva undra om det är du på riktigt som flirtar eller bara din karaktär. Är den ena spelaren osäker alt. vill nämna något går det bra att använda "off"-kommandot för att fråga om den andras avsikter eller i förväg nämna sina egna avsikter med spelet.

Skulle den ena parten ej vara bekväm med situationen går det bra att säga "off" och förklara att hen inte är intresserad av denna typ av spel. Den andra får då lov att lyssna och respektera detta utan att döma eller kritisera.

Förbjudet att spela på
Homofobi, sexuellt våld/utnyttjande, destruktiva förhållanden.

Kärlek & relation
Man får låta sin karaktär flirta med andra och även ingå i relationer men åter igen, på spel! När två karaktärer ingår i en relation får de "off" prata ihop om hur det vill spela på detta och vad som är okej. Det går inte att ta för givet att den andra är okej med saker förrän ni pratat om det. Vissa kanske tycker det är kul med att spela på överdriven romans med gulliga ord hela tiden medan andra kan tycka det är jobbigt, vissa kan tycka att hålla handen är något harmlöst medan andra tycker att det blir för mycket. Kommunicera "off", agera sen "in"


Intimt umgänge

Detta görs på lajvet genom att man bara antyder(eller säger) att ens karaktärer ska göra något intimt, går iväg och sen efter lagom tid kommer tillbaka och låtsas att man gjort något. I stället för att skådespela vad som gjordes så kommer man här bara släppa sina roller och "off" komma överens om karaktärerna har gjort något eller om de lurade andra att tro det, därefter kan man bara småprata om vad som helst för att få tiden att gå. Mer än så blir det inte.

Övrigt
Att spela på relationer kan öppna upp för en ny gren av spelande och ger dig möjligheten att utforska fler sidor av din karaktär.

Sida 1 * Fysiskt spel * Trygghet * Regler * Film & foto * Airsoft
Sida 2 * Ordlista * Så fungerar lajv * Packlista * Kläder & patinering
Sida 3 (du är här) Spelmekanik: upplägg av "spelregler"
Sida 4 Spelhistorien: lajvets fiktion, handel, sång & musik