Spelmekanik

Huvudregeln är enkel, Gör skillnad på spel och verklighet!
Lajv handlar om att gestalta roller, inte att vara sig själv "i lajvkläder"
Exempel på när det är viktigt att skilja dig och din roll åt:
* Hamnar din roll i en brottning/slagsmål med en annan karaktär så är det era roller som avgör vem som vinner, inte den som OFF är starkast/bäst i kampsport.
* Är du intresserad av någon OFF så ska du inte använda din roll för att flirta med denne (sånt får du göra efter lajvet).
* Skulle ni vara ett par på riktigt så behöver ni inte vara ett par på lajvet, tvärt om kan det rekommenderas att man inte blandar in off med in-känslor på det sättet då det kan skapa onödiga missförstånd då det generellt leder till en allt för liten barriär mellan spel och verklighet. Man kan ge sitt stöd utan att spela ett par.

IN-lajv stöld
Vapen är okej att frånta förutsatt att detta kan göras på ett säkert sätt dvs. utan att den riskerar komma till skada och så att ägaren har den inom synhåll. Innan ett vapen tas, ge ägaren möjlighet att med off-ordet välja att inte fråntas sitt vapen och då i gengäld får spela på att vapnet är obrukbart tills hen lämnat platsen/den scenen.

På lajvet är det tillåtet att leta efter och stjäla saker som är direkt kopplade till lajvet (ex. IN-dokument). Saker/platser markerade med off-runa (se "ord & termer") samt sovtält får inte genomsökas men inte heller innehålla IN-stjälbara saker (de får lämnas på valfri plats utanför).

Muddra/Visitera
Förklara för "offret" att den kommer kollas igenom, om hen rent OFF inte vill visiteras kan hen använda "off-ordet" och välja att samarbeta och får då ta fram samtliga IN-stöld tillåtna föremål själv. Man får inte gömma saker eller visitera nära könsdelar.

Låt IN-hemligheter och föremål vandra
Hemligheter som hålls för hårt eller stöldbegärliga föremål som är för hårt bevakad/gömd ger krasst sätt inget spel alls = tråkigt. Bra exempel på hantering av IN-hemligheter

  • Dela med till till andra
  • Låt din roll skriva ner hemligheten och råka "tappa" lappen/lägga den så att folk kan hitta/stjäla den
  • Underlätta för folk att tjuvlyssna då din roll berättar hemligheter. Kanske pratar din roll för sig själv eller till en "pålitlig person", prata gärna där andra kan höra och prata tydligt. Vill man väldigt gärna "råka" spilla hemligheten kan man förtydliga "Det här är mycket hemlig information, säg inte till någon" då brukar tjuvlyssnande roller få lite vassare intresse.

Bra hantering på hantering av stöld tillåtna föremål

  • Lämna dem gärna synliga eller i alla fall möjliga att hitta för den som letar. Strunta i att din roll kanske inte skulle lägga ifrån sig viktiga föremål/dokument, misstag kan hända den bästa. En viktig grej kan ju också ha "råkat" trilla från din ficka framförallt efter en stridighet eller liknande.

  • Föremål som får stjälas får gärna lämnas obevakade så att möjlighet ges till "tjuvar" att komma åt dessa.

Kom ihåg, det är spelet vi är ute efter, inte "bäst hållna hemligheter/föremål - vinner". Låt stöld tillåtna föremål stjälas och information spridas flitigt (men snyggt). Detta ger fler möjligheten att ta del av spelet och det kan uppkomma intressanta situationer och spel då information och saker stjäls fram och tillbaka.

Hur man skadar, skadas och dödar roller

Skadad soldat använde sina sista krafter för att nå stugan... Foto: Daniel Valdivia
Skadad soldat använde sina sista krafter för att nå stugan... Foto: Daniel Valdivia

Hälsopoäng
Alla börjar med 2 i hälsa (kp)
Skadas av vapen ger minus 1 kp och oförmåga att strida med vapen.
0 i kp, kan inte strida alls/har svårt röra sig.
Kommer två träffar direkt efter varandra (inom 20sek) räknas det bara som 1 träff
Vid närstrid får var och en bedöma hur mycket ens roll rimligen skadats.

Sök sjukvård för annat än bara skottskador
För spelets skull får du gärna låta din karaktär söka upp sjukvårdare för annat än skottskador t.ex. skador från närstrid, stukat/fått ur led/brutit något, sjuklig etc. Tydliggör bara att det är på spel så de inte tror du är skadad på riktigt). Spelar du på att din karaktär är sjuk/allmänt skadat sig så behöver inte detta kosta ett "kp" utan bara vara en extra grej du kan utsätta din karaktär för (samt ger sjukvårdarna annat att göra om dagarna utöver laga skottsår). 

Låt din karaktär vara sårbar
Ta det inte som en förlust om din karaktär skadas utan se det som en möjlighet för berikande spel där du kan se hur din karaktär hanterar motgångar.

Påverkan
Var och en ansvar för att spela på att ens karaktär är skadad. Det är valfritt att spela på att skadan är av högre grad eller tar längre tid att läka, gå på känn med vad du känner ger dig mer spel. Den som blir skadad kan också välja var hen vill spel att skadan tog och sjukvårdaren avgör hur illa det är.

Läkning av sår
Obehandlat = Ingen läkning sker
Första hjälpen =
Kan utföras av vem som helst Läker ett kp per 12h
Behandling av läkekunnig = På lajvet finns utsedda IN-läkekunniga. Beroende på vem man får hjälp av och vad den har för specialisering så läker såret olika snabbt.

Kontakta arr om du är intresserad av att spela sjukvårdare.


Uppkäftiga Dissa borde veta bättre än att vända ryggen till då "Bonken" är närvarande...
Uppkäftiga Dissa borde veta bättre än att vända ryggen till då "Bonken" är närvarande...

Knocka/slå medvetslös
Kan du ge dig på ditt offer utan att denne märker och med ett mjukt "slag" träffar den i bakhuvudet med en mycket lätt knuten näve alt. mjuk del av ett boffervapen och säger "k)nock" så slås karaktären medvetslös.

Den som slås medvetslös får då en minneslucka från närmaste tiden före smällen och väljer därefter hur länge den är medvetslös (minst 1min). Vid uppvaknande ska det visas tydligt (rörelse/gör ljud från sig) så att omgivningen rent OFF vet att din karaktär numera kan se/höra vad som sägs. Därefter är valfritt för dem att bedöma när deras karaktärer upptäcker detta.


Kidnappning

Kidnappning kan vara mycket spännande och spel berikande på lajv både för den som kidnappar, kidnappas eller på annat sätt involveras. Den grupp som fått någon kidnappad kan här antingen planera och agera för att rädda sin vän, eller skratta glatt åt att denne fick vad hen förtjänat. Kidnappning fungerar som en bra metod för att ostörd pressa någon på information, hålla som gisslan/lockbete, för byteshandel eller kanske bara hålla den andra fången "för att man kan". Fångvaktarna får gärna "råka" gå iväg runt hörnet eller liknande ibland för att OFF ge sin fånge generösa möjligheter att testa fly/räddas.

Bekvämlighet
Den som kidnappar ansvarar för att offret inte skadas på riktigt eller lämnas helt ensam. Offret ska när som helst kunna kommunicera med någon utifall att en "OFF-angelägenhet" skulle inträffa (behöver få gå på toa, dricka, flytta till en mindre blåsig plats mm)

Möjligheter för offret
Som offer kan man nyttja situationen genom att tjuvlyssna, lära identifiera de inblandade och vända detta mot dem, lära känna kidnapparna och deras motiv, kanske få syn på vart värdefulla saker gömts mm. Sent rent praktiskt så får man som offer möjlighet att spela mot karaktärer ens roll annars inte skulle spelat mot.

Offret kan vidare i sin situation fundera på hur detta kan nyttja detta bäst, vara kvar, försöka rymma, underlätta för andra roller att komma till undsättning, kanske försöka få ut information från förövarna, övertala dem att släppa dig loss eller varför inte testa vara så irriterande att de slänger ut dig?

Fastbunden, omringad och med allt för stor hemligheter att hålla tyst om, Leon är beredd använda alla sina knep för att ta sig iväg helskinnad.
Fastbunden, omringad och med allt för stor hemligheter att hålla tyst om, Leon är beredd använda alla sina knep för att ta sig iväg helskinnad.

Döda en roll & vad händer då en roll dött

När och hur mycket ska man skada?
Detta är ingen tävling i att slå ut "det andra laget" eller "alla man inte gillar" utan istället ett skådespel där vi uppmuntrar låta konflikter trappas upp för varje tillfälle som karaktärerna blir osams/utgör hot.

Skada inte "motståndaren" i onödan (läs av situationen). Ibland kan det räcka med hot och bevis om att den andra har totalt underläge för att få denne att ge upp/erkänna sitt brott etc. Andra gånger kan det krävas ett skott. Genom att låta detta ta sin tid så ger man både "offret" och folk i omgivningen en chans att spela kring denna händelse och kanske försöka förhandla om saken/rädda eller kanske till och med uppmuntra till att "offret" ska tas ned rejält. Den som attackerar väljer sen om hen väljer att stannar upp eller inte.

Hur bör "offret" resonera
Vill nu inte ens karaktär dö eller ens skadas så kan denne (då den inser att den andra inte kör med tomma hot utan faktiskt på allvar överväger skada) så kan det vara bra att ge upp, fjäska, hota eller på annat sätt försöka ta sig undan.

Vad händer då en roll dödas
Varje spelare väljer själv om/när dess karaktär dör. Spelaren vars roll dödats får med Off-tecken söka rätt på valfri arr och meddela detta. Är det svårt att smita relativt obemärkt så får någon av de på platsen ta initiativet att "föra bort kroppen" utom synhåll alt. se till att folket i närheten går därifrån.

Gå till off-området, byt om och ta dig tid att vila och fundera kring din nya roll. Efter tidigast 20 minuter kan du komma tillbaka till området. Kom ihåg att din nya roll inte känner samma personer eller vet/misstänker saker bara för att du vet det genom din gamla roll.

Flirtande, relationer och intimt spel
Den som vill kan låta sin karaktär bli intresserad av någon/några andra och kanske även flirta eller ingå i relation. Blir någon off-obekväm med detta så är det bara att säga ifrån med off-ordet och för den andra att acceptera detta.


Lajvet ska inte användas för att off-flirtande, sånt får tas efter lajvtid.

Förbjudet att spela på
Homofobi, sexuellt våld/utnyttjande, destruktiva förhållanden.

Kärlek & relation
När karaktärer ingår relation så låt det stanna vid ord, blickar etc. för att inte riskera bli/misstas för en off-grej.

Intimt umgänge
Detta görs på lajvet genom att man bara antyder(eller säger) att ens karaktärer ska göra något intimt, går iväg och sen efter lagom tid kommer tillbaka och låtsas att man gjort något. I stället för att skådespela vad som gjordes så kommer man här bara släppa sina roller och "off" komma överens om karaktärerna har gjort något eller om de lurade andra att tro det, därefter kan man bara småprata om vad som helst för att få tiden att gå. Mer än så blir det inte.

Sida 1 * Fysiskt spel * Trygghet * Regler * Film & foto * Airsoft
Sida 2 * Ordlista * Så fungerar lajv * Packlista * Kläder & patinering
Sida 3 (du är här) Spelmekanik: upplägg av "spelregler"
Sida 4 Spelhistorien: lajvets fiktion, handel, sång & musik