Airsoft

Regler för dig som vill bära airsoftvapen

Alla roller får bära vapen men val av grupp samt hur många vapenföra det finns i varje grupp kommer påverka hur stor mängd ammunition ni får använda. För den som vill ha mer strider (och ammunition) kan välja spela från gruppen "Militär" eller "Fria syskonen".

 • Under 18 år och önskar bära airsoft, klicka här

 • Tillämpa vapenvett och sunt förnuft  

 • Airsoften måste godkännas innan den tas in på området
  På incheckningen kommer det skjutas genom en kronograf för att se att den ej går otillåtet hårt. Här får du även veta vilket säkerhetsavstånd som gäller för ditt vapen

 • Förbjudet med "blindfire"
  Se vart du skjuter, stick inte fram vapnet runt ett hörn och hoppas på träff.

 • "Friendly fire" är aktivt
  Oavsett om det är medvetet eller inte så kommer en gruppmedlem räknas som skadad om du träffar dem.

 • Godkännande av vapen
  Alla vapen testskjuts och mäts (chronoas) i sin styrka av oss på området innan de får användas. All testskjutning sker med 0.20 grams kulor.

 • Märkning
  Efter testskjutning märks vapnet upp med tejp för att visa vilken klass det tillhör och därmed tillåtet minsta skjutavstånd.

 • För de vapen som får stjälas under spel
  Dessa märks upp med blå tejp. Vapen som stjäls under spel ska tas väl omhand och återlämnas på anvisad plats efter lajvet.

 • Arrangörer (eller utsedd funktionär) står för fördelning av ammunition
  I detta postapokalyptiska scenario är ammunitionen begränsad och arrangörer kommer ransonera ut kulor baserat på grupptillhörighet och vapen. Under lajvet finns möjlighet att få tag i mer ammunition

 • För andra kulvikter
  Behöver ditt vapen kulor av en annan vikt än 0.20g eller 0,28g ska du ta med dig egna bionedbrytbara kulor till spelet i oöppnad originalförpackning. Vi förklarar ammunitionstilldelning på plats.

 • Skjut inte någon som är eller på väg in i fysisk konfrontation/kontakt med en annan

 • Respektera skottfria zoner
  På platser där skottlossning inte är tillåtet (tas upp på genomgång innan lajvstart) får man varken skjuta mot eller ifrån

 • El-dispens
  El hör ej till kampanjen men för airsoftvapen samt sikten som kräver el för att fungera så ges dispens (fast vi låtsas att de inte finns).