Då airsoftinslag kan förekomma måste målsman skriva under detta kontrakt för att ge minderårig (ej fylld 18år) rätt att delta på lajvet. Dokumentet ska skrivas under för hand och scannas/fotas och skickas till "lajv.afterlight@gmail.com" senast 2veckor innan lajvet.

Är du under 18 och önskar bära airsoft måste du enligt lag ha en ansvarig vuxen på plats. Om du själv inte kan ta med dig en vuxen du känner så kan du kontakta arrangörerna. Om du är med i en grupp med mycket vapenanvändning, till exempel Fria Syskonen eller Militärerna, är chanserna goda att vi kan utse en ansvarig vuxen åt dig. En minderårig med airsoftvapen får använda dem om de är med sin ansvariga vuxna, men inte om de är utan den. Den ansvariga vuxna ansvarar för att personen under 18 använder sitt airsoftvapen på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Utskriftvänlig version 1 - Medverkan på After light

Utskriftvänlig version 2 - Medverkan på After light +bära airsoft


Skulle du få problem att öppna filen, skicka oss ett mail så skickar vi dokumentet i ren text