Lajvpraktiskt

Föremål, stöld och hemligheter

Muddra/Visitera

Gör det klart för ditt "offer" att du avser visitera denne innan du börjar leta. Om den som är offret rent OFF inte vill visiteras kan hen använda "off-ordet" och välja att samarbeta och får då ta fram samtliga IN-stöld tillåtna föremål själv. Man får inte gömma saker eller visitera nära könsdelar.

IN-lajv stöld

På lajvet är det tillåtet att leta efter och stjäla saker som är direktkopplade till lajvet (ex. IN-dokument). Saker/platser markerade med off-runa (se "ord & termer") samt sovtält får inte genomsökas men inte heller innehålla IN-stjälbara saker (de får lämnas utanför).

Vapen är okej att frånta förutsatt att detta kan göras på ett säkert sätt dvs. utan att den riskerar komma till skada och så att ägaren har den inom synhåll. Med off-ordet kan vapnets ägare alltid välja att inte fråntas sitt vapen men får i gengäld inte använda vapnet förrän hen lämnat platsen/den scenen.

Låt IN-hemligheter och föremål vandra

Hemligheter som hålls för hårt eller stöldbegärliga föremål som är för hårt bevakad/gömd ger krasst sätt inget spel alls = tråkigt. Bra exempel på hantering av IN-hemligheter

  • Dela med till till andra
  • Låt din roll skriva ner hemligheten och råka "tappa" lappen/lägga den så att folk kan hitta/stjäla den
  • Underlätta för folk att tjuvlyssna då din roll berättar hemligheter. Kanske pratar din roll för sig själv eller till en "pålitlig person", prata gärna där andra kan höra och prata tydligt. Vill man väldigt gärna "råka" spilla hemligheten kan man förtydliga "Det här är mycket hemlig information, säg inte till någon" då brukar tjuvlyssnande roller få lite vassare intresse.

Bra hantering på hantering av stöldtillåtna föremål

  • Lämna dem gärna synliga eller i alla fall möjliga att hitta för den som letar. Strunta i att din roll kanske inte skulle lägga ifrån sig viktiga föremål/dokument, misstag kan hända den bästa. En viktig grej kan ju också ha "råkat" trilla från din ficka framförallt efter en stridighet eller liknande.

  • Föremål som får stjälas får gärna lämnas obevakade så att möjlighet ges till "tjuvar" att komma åt dessa.

Kom ihåg, det är spelet vi är ute efter, inte "bäst hållna hemligheter/föremål - vinner". Låt stöldtillåtna föremål stjälas och information spridas flitigt (men snyggt). Detta ger fler möjligheten att ta del av spelet och det kan uppkomma intressanta situationer och spel då information och saker stjäls fram och tillbaka.

Somliga delar gärna med sig av funnen information och föremål
Somliga delar gärna med sig av funnen information och föremål