Ord & termer

.

Finns fler medel än vapen för att lösa osämjor
Finns fler medel än vapen för att lösa osämjor

Post apokalyps/postap = Tid efter en global katastrof  

Airsoft/
Soft airgun = liknande paintball fast betydligt mildare! Lämnar ej färgmärken. Den som inte själv drar vapen löper betydligt mindre risk att bli skjuten än den som aktivt väljer ge sig in i beväpnade konflikter

Arr
 = arrangör

SLP = arrangörsstyrd roll (ofta för tillfällig syssla)

NPC = ej spelad karaktär, ex. ett befäl som logiskt sätt finns men inte har en fysisk person som spelar denne under lajven

Intrig
= En "komma i stämning text". Skickas innan lajvet och är tänkt som riktlinjer och framförallt inspiration för att skapa mer spel. Denna text kan beskriva något som hänt eller kommer kunna hända. Det kan också ge saker för dig eller din grupp att uträtta/spela på under lajvet

IN = Allt som rör lajvet och lajvvärlden

OFF = Allt som rör verkligheten och personerna bakom rollerna. När som helst under pågående spel kan man flika in ett diskret "off" följt av att man kollar om den andra är okej, ber den andra att ta det lugnare (exempelvis om man blir attackerad) etc.

OFF tecknet = Knuten näve på sitt huvud, betyder "låtsas att jag inte är här". Används då man av OFF-skäl behöver smita iväg eller diskret meddela någon med OFF-relaterad info

Off område
- Förmarkerad plats där skådespelet är pausat. Här kan man prata privat, använda mobiltelefonen, vila från spelet mm.

Off runa
(en cirkel med ett V alt. Y vars kanter når till cirkelns kant) Symbolen kan ritas på valfritt material och fästas för att markera Off-tillhörighet. Detta innebär du får inte röra/leta bland saker som är skyddad med symbolen eller passera ett område som avskärmats. IN-lajv föremål får inte förvaras skyddade av denna runa

OFF-skada/Skarp skada! = Någon har gjort sig illa på riktigt. Spelet pausas tills skadan är omhändertagen