Det finns fler medel än vapen för att lösa osämjor
Det finns fler medel än vapen för att lösa osämjor

Post apokalyps/postap = Tiden efter en stor global katastrof (följt av samhällskollaps).

Airsoft/
Soft airgun = Liknande paintball fast betydligt mildare! Mjukare skott och lämnar ej färg märken. Den som inte själv drar vapen löper betydligt mindre risk att bli skjuten än den som aktivt väljer ge sig in i beväpnade konflikter.

SLP = Arrangörsstyrd roll. En person kan på arrangörs förfrågan välja att tillfälligt hoppa in och spela en tillfällig roll i syfte till att berika historien.

NPC = Ej spelad karaktär, ex. ett befäl som logiskt sätt finns men inte har en fysisk person som spelar denne under lajven.

Intrig
= En "komma i stämning text". Skickas innan lajvet och är tänkt som riktlinjer och framförallt inspiration för att skapa mer spel. Denna text kan beskriva något som hänt eller kommer kunna hända. Det kan också ge saker för dig eller din grupp att uträtta/spela på under lajvet

IN = Allt som rör lajvet och lajvvärlden. T.ex. så är man "IN" då man skådespelar och "OFF" då man är sig själv. Detta gäller även föremål och platser.

OFF = Allt som rör verkligheten och personerna bakom rollerna. När som helst under pågående spel kan man flika in ett diskret "off" följt av att man kollar om den andra är okej, ber den andra att ta det lugnare (exempelvis om man blir attackerad) etc.

OFF tecknet = Knuten näve på sitt huvud, betyder "låtsas att jag inte är här". Används då man av OFF-skäl behöver smita iväg eller diskret meddela någon med OFF-relaterad info

Off område
- Markerad plats där skådespelet är pausat. Här kan man prata privat, använda mobiltelefonen, vila från spelet mm.

Off runa
(en cirkel med ett V alt. Y vars kanter når till cirkelns kant) Symbolen kan ritas på valfritt material och fästas för att markera Off-tillhörighet. Detta innebär du får inte röra/leta bland saker som är skyddad med symbolen eller passera ett område som avskärmats. IN-lajv föremål får inte förvaras skyddade av denna runa

OFF-skada/Skarp skada! = Någon har gjort sig illa på riktigt. Spelet pausas tills skadan är omhändertagen