Lajvpraktiskt

Döda en roll & vad händer när en roll dött

Detta är ingen tävling i att slå ut alla sina motståndare utan detta är ett gemensamt skådespel med uppmuntran att låta konflikter trappas upp för varje tillfälle som karaktärerna blir osams/utgör hot. Trots att det är teoretiskt är möjligt döda en annan roll så kan det många gånger ge mer spel på att låta rollen leva vidare (om än skadad). Kom också ihåg att spela på att ammunition är begränsad, bara för att ammunitionen OFF skulle räcka till att döda dina motståndare så ska du spela på att din roll vist för överväga hur hen fördelar kulorna.

Skada inte din motståndare mer än nödvändigt för spelets skull. Det är helt okej att skada den andra rollen på valfri nivå och skoningslöst lämna dem åt sitt öde. Genom denna metod så kan det bli vidarespel och den drabbade spelaren möjlighet att välja mellan att låta rollen dö eller kämpa hårt för sin överlevnad.

Vid övervägning av fortsatt skadande av "offret" ge denne eller folk i omgivningen en chans att avbryta med att försöka förhandla om saken/ge upp/rädda etc. Här är det i slutändan upp till den som attackerar att välja om hen väljer att stannar upp eller inte. 

Hur bör "offret" resonera
Även om ingen roll dör utan att den spelaren går med på det så ska man spela på att ens roll är sårbar och kan dö, i och med detta är det bra för rollen tänka sig för med vilka hen gör sig osams med och hur långt man låter bråket gå. Vill nu inte ens roll dö eller ens skadas så kan denne (då den inser att den andra inte kör med tomma hot utan faktiskt på allvar överväger skada din roll) så kan det vara bra att ge upp, fjäska, hota eller på annat sätt försöka ta sig undan.

Vad händer då en roll dödas
Spelaren vars roll dödats får med Off-tecken söka rätt på valfri arr och meddela detta.
Skulle rollen dödats där det är väldigt mycket folk = svårt gå iväg diskret, så får någon av de på platsen ta initiativet att "föra bort kroppen" utom synhåll alt. låta folket i närheten gå därifrån.

Efter möte med arr så kommer du ha en ny roll och eventuellt från en annan grupp. Gå därefter till off-området, byt om och ta dig tid att vila och fundera kring din nya roll. Efter tidigast 30 minuter kan du komma tillbaka till området med ett färgat band runt armen som symboliserar att du har en ny roll.

Kom ihåg att din nya roll inte vet saker som din gamla roll haft koll på och inte häller känner samma personer. Se det som en intressant nystart.

Nej soldaten på fotot är inte död, bara lite trött
Nej soldaten på fotot är inte död, bara lite trött