Lajvpraktiskt

Fördjupad info kring kidnappning

Kidnappning

Kidnappning kan vara mycket spännande och spelberikande på lajv både för den som kidnappar, kidnappas eller på annat sätt involveras. Den grupp som fått någon kidnappad kan här antingen planera och agera för att rädda sin vän, eller skratta glatt åt att denne fick vad hen förtjänat.

Kidnappning fungerar som en bra metod för att ostörd pressa någon på information, hålla som gisslan/lockbete, för byteshandel eller kanske bara hålla den andra fången "för att man kan".

Fångvaktarna får gärna "råka" gå iväg runt hörnet eller liknande ibland för att OFF ge sin fånge generösa möjligheter att testa fly/räddas.

Bekvämlighet
Den som kidnappar ansvarar för att offret inte skadas på riktigt eller lämnas helt ensam. Offret ska när som helst kunna kommunicera med någon utifall att en "OFF-angelägenhet" skulle inträffa (behöver få gå på toa, dricka, flytta till en mindre blåsig plats mm)

Möjligheter för offret
Som offer kan man nyttja situationen genom att tjuvlyssna, lära identifiera de inblandade och vända detta mot dem, lära känna kidnapparna och deras motiv, kanske få syn på vart värdefulla saker gömts mm. Sent rent praktiskt så får man som offer möjlighet att spela mot karaktärer ens roll annars inte skulle spelat mot.

Offret kan vidare i sin situation fundera på hur detta kan nyttja detta bäst, vara kvar, försöka rymma, underlätta för andra roller att komma till undsättning, kanske försöka få ut information från förövarna, övertala dem att släppa dig loss eller varför inte testa vara så irriterande att de slänger ut dig? Kan hända att det ger motsatt effekt - valfritt testa.

Actionfylld jakt pågår
Actionfylld jakt pågår