ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!!!


Var/När: På Utposten i Skellefteå
27/7, Incheckning kl.10:00- 12:00
30/7, Avslut ca kl.16.00
Mat: I år får var och en ta med och laga egen mat (alt. om ni går ihop som matlagningsgrupper). Har du problem att få med dig egen mat eller har frågor, hör av dig till arr.
Åldersgräns: 15 år, alla under 18 år ska ha målsmans skriftliga tillåtelse för att medverka på lajvet Läs mer under kontrakt.

Pris
: Medlemskap + Lajvavgift
Medlemskap i lajvföreningen SLI (50-100kr) Klicka här för direktlänk
Lajvavgift: Early bird (anmälan innan 20/6) 300 kr, Anmälan efter detta datum 400 kr
Betalning till lajvet sker via SLI, Swish 1234493656 eller Bankgiro 5037-4636
Svag ekonomi just nu? Hör av dig till arrangör för möjlighet att få rabatterat alt. gratis lajv.

Märk betalningen med "AL5-[ditt namn+efternamn]"

Handling och upplägg för lajvet: Läs nedan. Längst ner på sidan finns länk till anmälan


After Light 5 - Gruset är rödare på andra sidan

Den nya utposten började så bra, ett råd, en borgmästare och en tolerans även för de som inte är medborgare. Redan första vintern började problemen. Olika åsikter blev till konflikter som blev till mord och hämnd. Snart var utposten uppdelad i två gäng, Rådet och Frigörarna, och byn är definitivt inte stor nog för dem båda.

Två grupper av luggslitna människor med dragna vapen står mitt emot varandra på den öppna platsen mellan husen. "Om ni fick bestämma", ekar en bestämd röst från Rådets sida, "Skulle utposten bli ett tillhåll för Rambos och förrymda zonfångar innan vintern!"

"Dra åt helvete! Om ni fick bestämma" skriker någon från Frigörarnas sida, "Skulle ni ha avrättat alla som inte är medborgare och sålt ut byn till militären före vintern!"

På båda sidor riktar man vapnen mot varandra, fingrar fumlar på avtryckare. Ingen vill ha en öppen strid men ingen tänker bli skjuten först heller.

En gubbe med lappad blå skaljacka tar ett kliv in mellan de hotfulla grupperna, han håller upp sina händer som för att visa att han är obeväpnad. "Snälla lyssna", säger han med lugn men orolig röst, "Vi behöver inte slåss, vi kan samsas om vi bara vill", han sträcker ut armarna i ett famntag mot båda grupperna, som för att ta deras händer.

Ett hagelgevär från Frigörarnas sida och en halvautomatisk pistol från Rådets sida brinner av i stort sett samtidigt. Den äldre mannen står ett par sekunder och ser framför sig med tom blick innan han rasar ihop livlös på marken, ingen kommer fram för att hjälpa honom, han får ligga i sitt eget blod tills någon släpar bort kroppen.

I den nya utposten var fred aldrig ett alternativ. Det enda man kan göra är att välja sida och hoppas att när vintern kommer är gruset rödare på andra sidan.

Rådet och Frigörarna, de två fraktionerna
Alla som inte är helt nytillkomna har tillhörighet med sin fraktion, det betyder att man följer fraktionens sätt att vara och mer eller mindre tror på skitsnacket om den andra fraktionen. Många tänker att striden på något vis måste sluta före vintern med att ena eller andra sidan förintas eller drivs bort från utposten.

Även om stämningen är hotfull mellan fraktionerna så kan spelet inom en fraktion vara trevligt och roligt, båda grupperna kommer att ha saker att göra som inte handlar om hot och våld.

En viktig regel är att Råder och Frigörarna nu är dödsfiender. Om någon hörs föreslå till om möjlighet att sluta fred med den andra sidan så bör denna tillrättavisas. Att säga bra saker om den andra fraktionen är rimligtvis tabu på båda sidor.

Folk har gjort försök att mäkla fred flera gånger men misslyckats katastrofalt varenda gång, gör inte om deras misstag.

Byfrid
Det finns en regel om byfrid. Det innebär att ingen bör använda skjutvapen eller dödligt våld inom byns gränser. Det här är en regel som båda fraktionerna trots allt håller hårt på, alternativet skulle vara en öppen strid där flertalet på båda sidorna skulle dö. Den som bryter mot byfriden och avslöjas kommer att straffas. Den som lyckas göra någonting utan att bli påkommen har inte egentligen brutit mot byfriden.

Den som befinner sig utanför byn skyddas inte av byfriden.

Rådet och Frigörarna har varsin del av byn som är deras, som de kontrollerar, att gå in på fel sida kan innebära trakasserier, bråk, rån och även slagsmål beroende på situationen.

Rådet
Det började med att Rådet ville ha en ordnad utpost med ett råd och en fridfull och harmlös byäldste. Ett självständigt välfungerande samhälle. Tyvärr fungerade det inte så länge...

Sedan började konflikten.

De som inte trodde på rådets filosofi gruppade ihop sig och kallade sig Frigörarna. Att låta Frigörarna få som de ville skulle uppenbarligen leda till en katastrof. När våldet började trappas upp valde man en ny och stark ledare, någon som kunde hålla ordning. Inte långt efter infördes en hierarkisk struktur där order är order och skall följas, där det är klart vem som har högst rang. Alternativet skulle vara att bli en bunt vilda bråkstakar, som Frigörarna. Ledning och ordning är grunden för ett fungerande samhälle.

Det är uppenbart att Frigörarna är en bunt otvättade slashasar som helt kaotiskt skulle kunna anfalla när som helst om någon gör eller säger något som de inte gillar. Ledaren är en opålitlig galning som pratar fint men skulle hugga folk ryggen på nolltid om hen fick chansen. Med ett sådant styre skulle utposten snart vara ett tillhåll för Fria Syskon, Rambos, zonfångar och andra galningar innan vintern.

Frigörarna
Det började med att Frigörarna ville ha en fri utpost med direktdemokrati och ett aktivt motstånd mot zonsystemet. Ett självständigt samhälle där alla är välkomna.

Sedan började konflikten.

Att låta Rådet få som de vill är redan bevisligen ren katastrof och kan därför inte fortsätta. När våldet började trappas upp valde man en karismatisk ledare, någon som kunde väcka en glöd hos folk. Inte långt efter växte en kultur fram där kampvilja, hämnd och ovillkorlig lojalitet mot gruppen hyllades. Alternativet skulle vara att bli en militärisk maskin, som Rådet visat sig sträva efter. Frihet och en viss del kaos är grunden för ett levande samhälle!

Det är uppenbart att Rådet är militaristiska rövhattar som med närmast religiös nit skulle kunna anfalla när som helst bara för att någon inte följer deras godtyckliga regler. Ledaren är en militärt överintresserad småpåve med storhetsvansinne som pratar fint men skulle döda folk för skitsaker om det fanns plats i reglerna för det. Med ett sådant styre skulle utposten styras av wannabe-militären eller ha avrättat sitt egna folk innan vintern.

Fraktionerna i punktfom

Så fungerar Rådet

Den som har högst rang är ledare

Det finns en tydlig befälsordning, att lyda överordnades order är viktigt. Att komma med förslag till befäl är uppskattat.

Den som hjälper Rådet, är lojal och hämnas på oförrätter stiger i rank.

Zonsystemet är i grunden bra, vi vill bara inte vara en zonansluten by.

Tydlig ledning och ordning är grunden för överlevnad och ett fungerande samhälle

Detta tycker Rådet om Frigörarna (Förgörarna)

  • Opålitliga

  • Äckliga

  • Tillåter vad som helst

  • Tycker säkert om Rambos och förrymda zonfångar

  • Är som råttor (smutsiga skadedjur som är överallt)

Så fungerar Frigörarna

Den mest karismatiska och engagerande är ledare.

Alla förutom ledaren är lika i rang, åsikter från andra är förhandlingsbara. Att ta egna initiativ utan att fråga är uppskattat.

Den som hjälper Frigörarna, är lojal och hämnas på oförrätter blir hyllad som hjälte.

Zonsystemet är motbjudande och borde raseras.

Kaos är priset vi betalar för frihet. För mycket styrning dödar samhället


Detta tycker Frigörarna om Rådet (Fånet)

  • Omänskliga

  • Militär wannabes

  • Hatar frihet

  • Vill att alla som inte lyder deras regler skall skickas till zonfängelser

  • Är som getingar (irriterande, stingsliga och onödigt strikta)

Spelmöjligheter på AL5
På detta lajv finns möjligheter att driva eget spel eller genom såväl stora som små allianser vara med och påverka lajvets riktning och intensitet. Här kommer det att ges massor av möjligheter att spela på "vi och dom-konceptet", mer eller mindre vilda konflikter och kanske rena in-game slagsmål eller dueller. På lajvet kommer det förutom konflikt sidorna emellan också finnas möjlighet att inom den egna sidan spela på samspel, nöjen och en större gemenskap. Möjligt är att de även kommer att dyka upp olika tävlingar, skattjakter och kanske även mysterier att reda ut.

Tillhörigheter
Utposten är nu en delad by på gränsen till inbördeskrig. På AL5 behöver du välja att tillhöra antingen Rådet eller Frigörarna. Du tillhör också ett ursprung/grupp, exempelvis Everness, Fria Syskonen, Medborgare etc. men dessa spelar mindre roll i år och du behöver ej visa lojalitet till dessa om du inte önskar. Om önskat kan du även välja att tillhöra en mindre grupp, exempelvis en familj eller ett resesällskap/följe. För er som varit på lajvet tidigare så är exempel på följen handelsfolket "JJ handel & grunkor" eller kockgruppen Chop Chop. Läs mer om följen på "grupper".

En viktig fråga som alla behöver besvara är varför just din roll/följe stannar kvar i utposten när saker blir dåliga. När vintern väl kommer är beslutet enkelt, stanna i den förmodat krigshärjade utposten eller dö i snön, men varför stanna här under sommaren? Varför ens komma hit från första början?

En anledning kan vara att du/ni helt enkelt inte har någonstans att gå eller tror att det kommer att bli ännu värre någon annanstans. Kanske har man stannat från början och är mer rädd för att söka sig bort än att stanna, möjligtvis har man flytt från ett zonfängelse eller på annat vis blivit rättslös, kanske är man bara övertygad om att freden kommer när ena sidan har vunnit och att utposten då kommer att bli en bra by att bo i.

Det går också att vara här med grunden att genuint stötta policyn hos en av sidorna sidorna eller bara gissa sig fram till vem som kontrollerar utposten när konflikten är över och välja den sidan för att senare bli del av de som styr över byn och dess tillgångar.

Det finns också möjligheten att dras till utposten för att man uppskattar stridigheterna och tror sig kunna vinna på det, få betalt av någon av sidorna för att strida för dem eller sälja saker till de stridande parterna. Eller bara att man är "lite" galen.

Vad än som står bakom beslutet till valet av sida så är det bara att hoppas att gruset i slutändan är rödare på andra sidan...

Anmälan *