Zon systemet

Detta är det nya samhället och alla med id räknas som Medborgare (inkl. militärer)


Historik
När landet höll på att falla delades de upp i zoner med en förenklad lag som ett sätt att upprätthålla någon typ av samhälle även om krisen en dag skulle bli överväldigande. Byar som ansluts till detta system har fri sjukvård, har egen militär styrka och friheten att flytta/arbeta och resa vart de vill.

Ledning och system
Byn väljer själv sin ledning, i teorin helt demokratiskt och kan ha egna kompletterande regler. Byarna har ett eget valuta system och skatt i form av mynt och andra varor förekommer. En mindre skatt betalas och denna går till byns gemensamma intressen t.ex. köpa in material, lön till militärerna etc. Man måste ofta vara född eller ingift för att få ett zon-id (undantag finns)

Militärernas roll
Alla zon-anslutna byar har sina egna militärer som bor och lever i byn som vilken annan bybo. Beroende på var efterfrågan finns så är det vanligt att några eller flera militärer i lugnare tider hjälper med vanligt arbete inom byn så som jakt, odling, hjälper sina grannar med ved eller liknande.

Militären är satt att skydda medborgare och byn, stå för sjukvård, har huvudansvar för kommunikation och lagrande av information mm. Militärerna kan samarbeta med andra militärer inom samma zon och har ofta dålig insikt/kommunikation med andra.

Zonfängelse (ej att förväxlas med byarnas lokala fängelser) 
Varje zon delar ett större fängelse, efter domstolsbeslut hamnar grovt kriminella här såväl fd. medborgare och utomstående. Som straff får dessa en siffertatuering på underarmen, får sen arbeta hårt. Efter avtjänat straff får de leva som laglös och aldrig mer återvända till en by eller ha kontakt med medborgare.

Enligt zonlag är det strängt förbjudet och ger hårda straff att ha kontakt med de som bär denna siffertatuering. Ser man någon av dessa måste man omgående rapportera till militär så att den kriminella kan tas omhand.