Airsoft & boffer

Allmänna regler kring vapen

Medlem från EverAfter önskar skjuta en förbrytare för att skingra rättvisa, föga anade han att militären gett honom ett oladdat vapen...
Medlem från EverAfter önskar skjuta en förbrytare för att skingra rättvisa, föga anade han att militären gett honom ett oladdat vapen...