Medborgare - militär/SHF

Vårt mod och expertis är vad som skyddar det nya samhället

Historik: I samband med skapandet av zon-anslutna byar grundades också SHF, Svenska högförsvaret. Denna grupp kom att bestå av frivilliga militärer som var beredd att skydda landets invånare även om det kunde innebära ideellt arbete. Idag får de fri utrustning, mat, husrum och symbolisk lön. Militärens huvudsyfte är att skydda byn mot yttre hot men ansvarar även för logistik, skydd och kommunikation mellan de zonanslutna byarna i den egna zonen.

Alla inom Militären räknas som medborgare och har id-kort.

Tällberg: Majoriteten av militärerna på lajvet hör till denna by.

Namnskick: Har för- och efternamn men tilltalar varandra med efternamnet.

Klädsel
: Militäruniform med eller utan camouflage ska bäras i första hand. Som backup är det även okej att bära valfria plagg med camouflagemönster och komplettera med matchande plagg i svart/grön/beige/brun.

Vapen
: Samtliga som spelar militär och är 18+ ska bära airsoftvapen och får om önskas komplettera med bofferkniv. <18år eller den som är civilanställd av militären kan välja bort att bära airsoft.

Yrke: Nya spelare börjar ofta som infanterist och kan därefter nå olika specialiseringar beroende på intresse. Några få kan även ges möjligheten till sjukvårdaryrke (vid intresse, skicka förfrågan via mail innan du anmäler din roll). Det finns två olika sjukvårdarinriktningar:

1. Stridssjukvårdare, tränar med de andra militärerna och följer oftare med i fält.
2. Bysjukvårdare, liknande "civilanställd" och har mer fokus på hjälpa bybor.

Övrigt: Du behöver inga tidigare militära kunskaper/erfarenheter för att få spela i denna grupp.