Medborgare - militär/SHF

Vårt mod och expertis är vad som skyddar det nya samhället

Historik: I samband med skapandet av zon-anslutna byar grundades också SHF, Svenska högförsvaret. Denna grupp kom att bestå av frivilliga militärer som var beredd att skydda landets invånare även om det kunde innebära ideellt arbete. Idag får de fri utrustning och mat och en liten symbolisk lön.

Alla inom Militären räknas som medborgare och har id-kort. Läs mer längre ner på sidan

Tällberg: Majoriteten av militärerna på lajvet hör till denna by.

Yrke: Nya spelare börjar ofta som infanterist och kan därefter nå olika specialiseringar beroende på intresse. Några få kan även ges möjligheten till sjukvårdaryrke (vid intresse, skicka förfrågan via mail innan du anmäler din roll). Det finns två olika sjukvårdarinriktningar:

   1. Stridssjukvårdare, tränar med de andra militärerna och följer oftare med i fält

   2. Bysjukvårdare, liknande "civilanställd" och har mer fokus på hjälpa bybor.
       Ej krav på vapen eller att delta på samtliga (IN-)militär övningar

Namnskick: Har för- och efternamn men tilltalar varandra med efternamnet.

Klädsel
: Militäruniform med eller utan camouflage ska bäras i första hand. Som backup är det även okej att bära valfria plagg med camouflagemönster och komplettera med matchande plagg i svart/grön/beige/brun.

Vapen
: Samtliga som spelar militär och är 18+ ska bära airsoftvapen och får om önskas komplettera med bofferkniv. <18år eller den som är civilanställd av militären kan välja bort att bära airsoft.

Övrigt: Du behöver inga tidigare kunskaper/erfarenheter inom det militära för att få spela i denna grupp utan kan få lära dig det som behövs.


Luna Lavender förklarar zonsystemet

Historik
När landet höll på att falla delades det upp i zoner med en förenklad lag som ett sätt att upprätthålla någon typ av samhälle även om krisen en dag skulle bli överväldigande. Byar som ansluts till detta system har fri sjukvård, har egen militär styrka och friheten att flytta/arbeta och resa vart de vill.

Ledning och system
Byn väljer själv sin ledning, i teorin helt demokratiskt och kan ha egna kompletterande regler. Byarna har ett eget valuta system och skatt i form av mynt och andra varor förekommer. En mindre skatt betalas och denna går till byns gemensamma intressen t.ex. köpa in material, lön till militärerna etc. Man måste ofta vara född eller ingift för att få ett zon-id (undantag finns)

Militärernas roll
Alla zon-anslutna byar har sina egna militärer som bor och lever i byn som vilken annan bybo. Beroende på var efterfrågan finns så är det vanligt att några eller flera militärer i lugnare tider hjälper med vanligt arbete inom byn så som jakt, odling, hjälper sina grannar med ved eller liknande.

Militären är satt att skydda medborgare och byn, stå för sjukvård, har huvudansvar för kommunikation och lagrande av information mm. Militärerna kan samarbeta med andra militärer inom samma zon och har ofta dålig insikt/kommunikation med andra. 
 
Zonfängelse (ej att förväxlas med byarnas lokala fängelser)
Varje zon delar ett större fängelse, efter domstolsbeslut hamnar grovt kriminella här såväl fd. medborgare och utomstående. Som straff får dessa en siffertatuering på underarmen, får sen arbeta hårt. Efter avtjänat straff får de leva som laglös och aldrig mer återvända till en by eller ha kontakt med medborgare.

Enligt zonlag är det strängt förbjudet och ger hårda straff att ha kontakt med de som bär denna siffertatuering. Ser man någon av dessa måste man omgående rapportera till militär så att den kriminella kan tas omhand.