Kunskaper efter AL

Vilka kunskaper besitter folk som föddes efter AL?

Intro

I rådande tider är det vanligare att folk delar med sig av praktiska kunskaper till kommande generationer, dvs. information de har direkt nytta av t.ex. inom jakt/odling eller liknande. Mindre vanligt är det med "oviktig information" som språk, vilka andra länder de finns, historiska personer etc. Här nedan är listat vilken information som är vanlig hos roller under 40 år

Man lyssnar gärna på det som berättas, men att skilja fakta från rykte eller sagor är många gånger omöjligt, inte minst då dessa tenderar blandas... Foto: Inga-Lill
Man lyssnar gärna på det som berättas, men att skilja fakta från rykte eller sagor är många gånger omöjligt, inte minst då dessa tenderar blandas... Foto: Inga-Lill
 • AL/After Light
  Betyder "Efter Ljuset" (efter el-tillgången), 40AL betyder 40 år efter ljuset. Namnet är symboliskt för att räkna åren efter den stor katastrof som slog ut elen.

 • Elektricitet
  Före AL kunde människor kontrollera, lagra och använda energin "Elektricitet". Från och med AL kunde elen ej längre lagras och ingen verkar veta säkert varför.

 • Städer
  Vägar framförallt större leder till städer. Städerna beskrivs livshotande att gå nära samt är tömt på resurser så ingen går dit längre.

 • Solen är skadlig
  Även då den är dold bakom moln ska skyddsglasögon (behöver ej vara mörk tonat) bäras. (OFF pga. airsoft)

 • Tidsbegrepp
  I och med solur etc. kan vi fortfarande klockslag, datum, AL-år mm.

Mindre vanliga kunskaper

 • Läsa & skriva
  Inte alla bryr sig om att lära sig läsa/skriva och det finns ingen obligatorisk skola.
  Alla militärer får basutbildning i läsa och skriva

 • AL var inte den enda orsaken till kaos
  Det sägs att det var problem redan innan. Beroende på vem man frågat eller vilken information man kommit över så varierar teorierna massor i vad som egentligen hände. Vissa har hört om stora krig, aska som täcker stora ytor av himmelen (någonstans), för varmt, för kallt, gifter, cyberattack, rymdrelaterat...

  Frågor som "varför kan vi inte lagra el längre?" och framförallt "Finns det möjlighet att få tillbaka elen och hur?" Är det så långt vi vet ingen som känner till, men många nationer jobbar förmodligen aktivt för finna dessa svar. Kanske kan du "IN-game" finna lite ledtrådar kring dessa svar?

En kod att knäcka och ett mysterium att lösa
En kod att knäcka och ett mysterium att lösa

Special kunskap

Skicka förfrågan (mail) vid intresse av att låta din roll kunna något av dessa. 

 • Annat språk än svenska
  Då alla pratar svenska och vi saknar kontakt med omvärlden så är det väldigt få som kan/ser vinning i lära och sen upprätthålla kunskaper i andra språk

  Ps. alla roller född minst 15år innan AL är garanterad tillåtelse att få kunna ett/några extraspråk om än troligen mer "ringrostigt". Dvs utspelar lajvet sig 40AL och din karaktär är över 55år så kan den troligen engelska och/eller något fler språk från skolan)

Rent OFF - Kommer det en deltagare som ej kan svenska så pratar vi engelska med denne men låtsas att det är svenska (dvs. din roll kommer inte plötsligt kunna läsa eller skriva engelska)

 • Sjukvårdskunskap
  Alla med fungerande händer och ett tygstycke kan lägga ett bandage för att såret ej ska förvärras men för att såret ska läka krävs (IN) utbildning. För balans i lajvet så är det begränsat antal roller som kommer att få denna kunskap (skicka mail om du är intresserad låta din karaktär bli sjukvårdare innan du skickar in ansökan)