Utomstående

Vi som står utanför systemet

Historik: Innan den stora katastrofen delades landet in i olika Zoner, de byar som anslutit sig till zon-systemet har gemensamma grundregler med lokala komplement. Det sägs finnas många fördelar med att bo i en sån by.

Som utomstående vet man inte nödvändigtvis något alls om zonsystemet men för den beresta karaktären kan det vara allmänt känt att särbehandling förekommer mellan de som har Id och inte, att byarna har militärer, betalar skatt och att de har speciella zonregler. För att få ett id verkar det krävas att man är född eller ingift i en zonansluten by.

Zonfängelse: Varje zon har ett större gemensamt fängelse men utomstående har sällan mer koll än så, om de inte själv haft oturen att hamna där. Då rättssystem saknas/är begränsat för utomstående så finns risk att oskyldigt tillfångatas.

Om du väljer att din karaktär ska ha varit i zonfängelset och nu är ute på rymmen så kommer du få en unik sifferkod/fångkod ritad på underarmen då du kommer till lajvet. Att ha denna kod kan ge mer tillhörighets känsla till andra fd. fångar men gör det också svårare för din roll att röra sig fritt (förutsatt att fel personer ser koden).

Yrke:
I princip valfritt men ej sjukvårdare.

Namnskick: Förnamn med eller utan efternamn.

Klädsel
: Valfri klädsel som kan passa in i en postapokalyptisk värld dvs. slitna kläder, ej nödvändigtvis snygga eller matchande. Valfria accessoarer. Ej godkänt bära någon typ av camouflage eller militär uniform (undantag enfärgade militärbyxor).

Vapen: Valbart.