Medborgare - Civil

Vi är samhället som byggdes upp efter katastrofen 

Tällberg: De flesta medborgare på lajvet är tänkt härstamma härifrån. Denna by finns på riktigt och vi kan komma att vara där på något senare lajv. Alla nya medborgare-karaktärer kommer härstamma från denna by om du inte i anmälan skriver att du vill att din roll ska komma från ett annat ställe.

Yrke:
I princip valfritt, maila om du är osäker om ditt yrkes förslag fungerar/passar in. Exempel på jobb kan vara dagarbetare, jordbrukare, hantverkare, kringresande försäljare etc. På AL4 finns det även möjlighet att spela smed (med fungerande smedja) eller värdshuspersonal (vi har ett värdshus).

Namnskick:
Förnamn med eller utan efternamn

Klädsel
: Valfri klädsel som kan passa in i en postapokalyptisk värld dvs. slitna kläder, ej nödvändigtvis snygga eller matchande. Ej godkänt bära någon typ av camouflage eller militär klädsel (undantag enfärgade militärbyxor)

Vapen
: Valbart

Övrigt: Denna grupp kommer att utvecklas för att bli ännu mer givande för sina spelare, mer information kommer.


Luna Lavender förklarar zonsystemet

Historik
När landet höll på att falla delades de upp i zoner med en förenklad lag som ett sätt att upprätthålla någon typ av samhälle även om krisen en dag skulle bli överväldigande. Byar som ansluts till detta system har fri sjukvård, har egen militär styrka och friheten att flytta/arbeta och resa vart de vill.

Ledning och system
Byn väljer själv sin ledning, i teorin helt demokratiskt och kan ha egna kompletterande regler. Byarna har ett eget valuta system och skatt i form av mynt och andra varor förekommer. En mindre skatt betalas och denna går till byns gemensamma intressen t.ex. köpa in material, lön till militärerna etc. Man måste ofta vara född eller ingift för att få ett zon-id (undantag finns)

Militärernas roll

Alla zon-anslutna byar har sina egna militärer som bor och lever i byn som vilken annan bybo. Beroende på var efterfrågan finns så är det vanligt att några eller flera militärer i lugnare tider hjälper med vanligt arbete inom byn så som jakt, odling, hjälper sina grannar med ved eller liknande.

Militären är satt att skydda medborgare och byn, stå för sjukvård, har huvudansvar för kommunikation och lagrande av information mm. Militärerna kan samarbeta med andra militärer inom samma zon och har ofta dålig insikt/kommunikation med andra.

Zonfängelse
(ej att förväxlas med byarnas lokala fängelser)
Varje zon delar ett större fängelse, efter domstolsbeslut hamnar grovt kriminella här såväl fd. medborgare och utomstående. Som straff får dessa en siffertatuering på underarmen, får sen arbeta hårt. Efter avtjänat straff får de leva som laglös och aldrig mer återvända till en by eller ha kontakt med medborgare.

Enligt zonlag är det strängt förbjudet och ger hårda straff att ha kontakt med de som bär denna siffertatuering. Ser man någon av dessa måste man omgående rapportera till militär så att den kriminella kan tas omhand.