Förbättringar

Med målet att arrangemanget ska bli bättre för varje mål, så har vi den viktiga utvärderingen efter varje lajv där alla deltagare får säga vad de vill ha mer eller mindre av. Här är del av feedback från AL5 (2023) samt hur vi planerar använda den för att göra AL6 ännu bättre

* Loot-lådor
Alla verkar älska lådorna med motiveringen att de var varierande innehåll, kul att leta och stjäla samt att de lockade till att nyttja större del av lajvområdet. Feedback gavs att det inte var off-tillräckligt intressant innehåll vilket hen föreslog kunde lösas med färre lådor men bättre, ev. plot relaterad information. Vi har även hört en nämna att de bara var "de andra" som hittade saker (det var några få som var väldigt skickliga på hitta lådor)

Svar från arr: Då loot-lådorna älskades så kommer dessa bli kvar! Vi kan se över innehållet i dessa men det kommer troligen förbli många lådor så fler har möjlighet att hitta men som vanligt variera så att lådornas innehåll har olika i värde. Delen om att få tar många/allt kommer vi kanske ta upp på genomgången och då uppmuntra till att lämna några/vara extra klumpig och råka låta någon stjäla den etc.

* Elektricitet
Via omvägar har vi fått veta att många efterlyst/stört sig på avsaknaden på kring vad som hände med elen, varför den inte fungerar mm. Några menar på att det är svårt att spela på då de inte vet vad som gäller, finns det eller inte, varför fungerar det inte, var går gränserna till vilken del av generera el man kan och inte.

Svar från arr: Det är ett aktivt val att inte ge alla svaren med motiveringen att det ska vara ett mysterium och inget som "gemene karaktär" har koll på. Då så många efterfrågat tydligheten så har vi valt att göra det enklare genom att ge infon rakt ut att det är ett mysterium, att problemet är att elen inte lagras och att el-relaterade saker är i väldigt dåligt skick.

På flertalet lajv har det redan placeras ut ledtrådar som kan leda till olika teorier vilket i sin tur ger spel när folk pratar om eller försöker placera ihop. Vissa leder till "sanningen" medan andra är blindspår, det gäller att pussla ihop informationen för att lösa mysteriet. 

Vi går nu ut med informationen att elen inte kommer att återvända till 100% men är deltagarna engagerade och löser el-gåtor och utmaningar längs vägen så finns möjlighet att framsteg kommer belönas med några få "in-game fördelar" i form av enklare el.

Vi har också börjat sätta oss ner för att få fram mer detaljer så att vi arr i alla fall off har en tydligare bild av vad som hänt vilket underlättar då vi jobbar kring "ledtrådarna".

* Hålla utsatta tider
Flera har uttryckt frustration över att genomgången ej blev avtalad tid utan sköts upp, arrs svar var inte bättre än förklara att folk ändå kommer sent, därefter innehållsfattigt med hänvisningar till att folk ändå ska ha läst reglerna innan.

Arrs svar: Vi håller med, det blev riktigt dåligt. Vi arrangörer måste styra upp detta bättre. Strategin för AL6 är att genomgång görs i tid oavsett om allt är redo eller inte. Vid klockslaget lajvstart så startar lajvet, alla som inte är klar får förbereda sig utanför området. Genomgången kommer skrivas ner innan lajvet, på så vis är vi bättre förberedda och de som kommer sent får möjlighet att läsa på själva.

* Förslag om anonym utvärdering för ärligare svar, förslag om uppdelning utvärdering och karaktärssvar

Arrs svar: Få personer skickar in utvärderingen och vår teori var att fler skulle fylla i om det bara var ett och inte två formulär. Då nu förfrågan gets av flera att få dela upp detta samt att ha vissa delar anonyma så har vi kommit fram till att testa detta till AL6 och beroende på resultatet och hur många som skickar in så kan detta bli permanent.

* Efterfrågan i tydlighet om planen/slutmålet med lajvet "Vad händer om...", saknade information längs vägen i vad som skulle räknas som vinst.

Arrs svar: Nu varierar det från lajv till lajv i behov och nytta på vilken info som ges och när. Generellt kan vi försöka att ge tydligare plan genom den information vi lägger upp innan lajvet men inte om slutmål då vi inte vet så mycket mer än er. Vi lägger upp en början, några saker längs vägen men det är först under pågående lajv som vi ser vart det drar till och vi arrangörer anpassar oss därefter.

*
 Ingame-droger
All utvärdering pekar på att detta inslag älskades med motivering att det var spelberikande, gav en ny dimension utan att vara komplicerat. Enda önskemålet var tydligare information om reglerna kring detta.

Arrs svar: Då ni gillar detta inslag så tar vi med det till AL6 också, kan även ge mer info om detta. Ps. som svar på den där "rosa drogen utan info"... Info saknades då det inte var tänkt som drog utan bara hederlig blåbärsoppa... xD

* Mindre offande under lajv!
Flera är eniga om att offandet är ett stort problem! Off-pratande på lajvområdet men  framförallt bristande respekt för vapen är riktigt dålig. Vissa gånger lektes det med vapnen och de sköts åt alla håll och kanter på skoj, andra gånger då vapnet skulle få stor effekt riskerar det få en axelryckning hos andra.

Arrs svar: För att minska off-prat under lajv har vi ordnat med off-utrymme för folk att använda om de vill prata av sig och vi har även börjat ha lajv-pizza på området så att folk får mer tid att prata av sig. Detta problem har minskat men vapen-respekten är fortfarande ett stort problem. Vi har försökt få bukt på detta genom att vara tydliga på hemsidan om vår ståndpunkt i detta, har pratat med individer det berört extra mycket och tar upp det på genomgångar. Då detta ändå inte gett resultat så måste vi ta hårdare tag kring detta för att inte spelet ska bli lidande. Kanske funktionärer som ger ut varningar när detta missköts?

*
 Ökat säkerhetstänk vid pyroteknik

Arrs svar: Vid säkerhetsrisker så ska dessa moment endast utföras av de som har utbildning inom detta. För den som önskar ta med/använda pyroteknik, kontakta arrangör innan. Innan rökeffekter används så ska det försäkras att ingen som i anmälan är anmäld astma är direkt närvarande alt. förvarnas innan.