Lajvpraktiskt

Knockning/slå någon medvetslös

Kan du ge dig på ditt offer utan att denne märker och med ett mjukt "slag" träffar den i bakhuvudet med lätt knuten näve alt. mjuk del av ett boffervapen och säger "Knock" så slås personen medvetslös.


Den som slås medvetslös väljer själv hur lång tid som är passande att vara "ur spel" (minst en minut) under medvetslöst tillstånd kan offret varken höra/registrera/känna något från omgivningen. När offret vaknar så krävs det att denne tydligt visar detta (rör på sig/öppnar ögonen/gör ljud ifrån sig) så att omgivningen rent OFF vet att din roll numera kan höra vad som sägs. Därefter är valfritt om dessa väljer att deras roll upptäckt eller inte att din roll nu är vid medvetandet.

Vid uppvaknande känner rollen av yrsel/huvudvärk och får minneslucka från senaste minuten innan "knockningen" (eller längre om så önskas). Det enda offret ev. har ungefär koll på är vad "attacken" bestod av (om "blåmärket" känns vara på liten eller stor yta, om det var metall eller en smäll med något annat). Är offret så pass fasthållen/knuten att hen knappt kan röra sig kan knockningen ske även vid vaket/uppmärksammat tillstånd.

Att surande vända sig om när "Bonken" är i trakten är uppenbarligen en dum ide...
Att surande vända sig om när "Bonken" är i trakten är uppenbarligen en dum ide...