Lajvpraktiskt

IN- Skador & sårläkning

I år testar vi ett nytt och förenklat system för skador & sårläkning.

Alla börjar med 2 i hälsa (kp)
Blir din karaktär skjuten tappar den 1 kp
När man har 0 i kp kan man inte längre strida/har svårt röra sig

Kommer två träffar direkt efter varandra (inom 20sek) räknas det bara som 1 träff

Vid närstrid får var och en bedöma hur mycket ens roll rimligen skadats.

Sök sjukvård för annat än bara skottskador
För spelets skull får du gärna låta din karaktär söka upp sjukvårdare för annat än skottskador t.ex. skador från närstrid, stukat/fått ur led/brutit något, sjuklig etc. Tydliggör bara att det är på spel så de inte tror du är skadad på riktigt).

Man vinner inte genom att skjuta alla motståndare
Lajvet handlar om upplevelser, inte att ta ner flest "fiender" eller "vara mest oslabar". Ta det inte som en förlust om din karaktär skadas, se det som en möjlighet för berikning och bredare upplevelse för såväl dig som karaktären. Skada ej heller din motståndare mer än nödvändigt (läs av situationen). Ibland kan det räcka med ett varningsskott i backen eller en träff för att den andra ska "ge upp".

Påverkan
Var och en ansvar för att spela på att ens karaktär är skadad. Det är valfritt att spela på att skadan är av högre grad eller tar längre tid att läka, gå på känn med vad du känner ger dig mer spel. Den som blir skadad kan också välja var hen vill spel att skadan tog och sjukvårdaren avgör hur illa det är.

Läkning av sår
Obehandlat = Ingen läkning sker

Provisorisk behandling
Ska se ytterst bristfällig ut och kan utföras av vem som helst. Läker ett kp per 12h

Behandling av läkekunnig
På lajvet finns utsedda IN-läkekunniga (låg, medel och hög). Beroende på vem man får hjälp av så läker såret olika snabbt.
Låg = 6 timmar/sår
Mellan = 4 timmar/sår
Hög = 2 timmar/sår

Den som spelar sjukvårdare kommer få mer information innan lajvet. Skicka ett mail med förfrågan om du själv skulle vara intresserad av att spela en sjukvårdskunnig karaktär (denna kommer då höra till militärgruppen, antingen som stridande eller som civilanställd)

Exempel
En roll som har 2 sår och fått hjälp av hög läkekunnig har läkt ett sår efter 2h och är helt återställd efter totalt 4h

Allvarligt skadad soldat Foto: Daniel Valdivia
Allvarligt skadad soldat Foto: Daniel Valdivia