Målgrupp After Light

För vilka passar lajvet och hur är lajvet utformat

After light riktar sig till spelare över 15år som önskar spännande och mer fysiskt spel i en postapokalyptisk miljö. Här finns utrymme för egna initiativ och möjligheten att tillsammans med andra utforska en eller flera av kampanjens uppdrag och mysterier.

Vi formar historiens gång tillsammans


Kampanjen har ett utarbetat ramverk och koncept som inbjuder deltagare att tänka och agera själva. Som hjälp på traven finns det flera uppdrag ens roll kan ta sig an likväl som mysterier och sökandet efter easter eggs. Saker har ofta så mycket fler förklaringar och omständigheter än man ser vid bara en första anblick. Våga ifrågasätta, våga söka fler svar, man vet aldrig i förväg vart det kan leda. 

Vi arrangörer kommer inte att skapa lajvets händelser, klocka förutbestämda scener efter varandra omkring för att roa alla. Här serveras inget på silverfat utan deltagaren står själv för sin egen upplevelse. Istället för att sitta och vänta på att något ska hända så kan man klura över saker, ta initiativ, kommunicera med andra mm.

Vilja att skapa osämja mellan två grupper? - Plantera in något som inbjuder till detta.

Driver nyfikenheten din roll galen? - Följ efter och tjuvlyssna på folk

Önskar testa omgivningens "källkritik"? - Sprid falska rykten

Vore det spännande att spela på kidnappning eller utpressning? - Börja leta efter lämpligt offer

Vill sjunga lägersånger vid elden? - Gör det, och låt gärna andra stämma in

Önskar mer action?  - Testa provocera någon som ger skenet av att ej tolerera detta

Uttråkad - Hitta på något att roa dig med (tips läs "lajvpraktiskt" för inspiration)

Icke-linjärt lajv

Historien inom kampanjen har ej en specifik given väg som alla ska följa, inte heller ett förutbestämt slut som kommer att nås oavsett vad som sker under lajvets gång. Lajvet är istället format så att valen och handlingarna som görs av dig och alla andra deltagare påverkar.

Oavsett vem du är rent privat, vilken roll du spelar eller från vilken grupp din roll tillhör så är du med i historien och de val som görs kan påverka mer än du tror.
Med den improvisation som råder så kan varje litet drag kan i sig leda till stora genombrott i lajvets historia, vilket gör det hela mer spännande.

Ekonomi

Då ens ekonomiska förutsättningar inte är relevant i frågan om målgrupp så har vi satt låga utrustningskrav samt möjlighet till rabatterad lajvavgift för de som har behov av det.